Het oorlogsmonument in ‘s-Gravenzande (gemeente Westland) bestaat uit een zuil van witte natuursteen, een zuil van zwarte natuursteen en een gedenksteen, vervaardigd uit twee marmeren platen. De witte zuil is vervaardigd door ir. C. Wegener en is in 1948 onthuld. In 2003 is het oorspronkelijke monument onderdeel geworden van een nieuw, algemeen herdenkingsmonument.

De Commissie Beeldende Kunst kreeg opdracht de plannen tot oprichting van een nieuw monument uit te werken, met de voorwaarden dat de waarde van het bestaande monument werd gerespecteerd, het monument op een centrale plaats nabij het centrum kwam te staan en het geheel een educatief karakter kreeg. Om het nieuwe gedenkteken zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen is het groengebied achter de Dorpskerk ingrijpend gereconstrueerd. Er zijn nieuwe paden aangelegd en het monument is voor mindervaliden beter bereikbaar. Verder zijn er zitbanken geplaatst en nieuwe bomen en struiken aangeplant. Het eeuwenoude grafmonument van de familie Van Vredenburch, dat in hetzelfde gebied staat, is eveneens gerestaureerd. 

Kees Buckens is de ontwerper en maker van het nieuwe herdenkingsmonument. Zijn ontwerp heeft hij als volgt omschreven:

‘In de kerktuin wordt het bestaande monument herplaatst en wordt het onderdeel van een granieten triptiek. ‘Lezend’ van links naar rechts zien we het oude monument, gevolgd door het centrale middenpaneel. Het middenpaneel is de verbeelding van ontwrichtend geweld: een viervlak is ruw verstoord door een inslag, die een gat in de steen heeft geslagen. Rechts staan de haast oudtestamentische stenen tafels, met inscripties uit alle windstreken en van alle tijden; het zijn notities over geweld, oorlog en vrede. Hiermee wordt zichtbaar én leesbaar dat deze problematiek alle mensen over de hele wereld bezighoudt. Het granieten duo op de kop is een bescheiden rustpunt, dat de ruimte van het drieluik bekroont.’

Op het monument zijn vijf inscripties aangebracht. 

De eerste inscriptie is in het Sanskriet: 
‘OOG OM OOG 
MAAKT DE WERELD BLIND 
MAHATMA GANDHI.’ 

De tweede inscriptie is in het Hebreeuws: 
‘ZIJ ZULLEN DAN HUN 
ZWAARDEN TOT PLOEGSCHAREN 
OMSMEDEN 
JESAJA H2 VERS 4.’


De derde inscriptie is in het Arabisch: 
‘HET LEVEN ZONDER VRIJHEID 
IS ALS EEN LICHAAM ZONDER GEEST 
KAHLIL GIBRAN.’

De vierde inscriptie is in het Cyrillisch: 
‘NIEMAND HEEFT VERGETEN, 
NIETS IS VERGETEN
ANONIEM, RUSSISCH OORLOGSGRAFSCHRIFT.’ 

De vijfde inscriptie is in het Latijn: 
‘ALS NIEMAND LUISTERT 
NAAR NIEMAND, VALLEN ER DODEN 
IN PLAATS VAN WOORDEN 
JANA BERANOVÀ.’

Oorlogsmonument 's Gravenzande van Kees Buckens


Materiaal:
Franse Kalksteen, Blue Cass Graniet
Afmeting: 2 en 3 meter hoog
Jaar: 2003
Locatie: Vreeburghlaan, ‘s-Gravenzande (Westland)